Home » Oferta » Produkty » Cementy » Ekspert

Ekspert- cement do betonu


CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

Cement portlandzki wieloskładnikowy  z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V) i żużla wielkopiecowego (S)

Właściwości fizyko-chemiczne - CEM II/B-M (S-V) 42,5

Powierzchnia właściwa

4000-4300 cm2/g

Początek czasu wiązania

220–260 min

Koniec czasu wiązania

280–320 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

22–28 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

52–58 MPa

Gęstość właściwa

2,9–3,0 kg/dm3

Stopień jasności badany kolorymetrem

65–66 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)

Wodożądność

30–32%

Zawartość siarczanów SO3

2,9–3,3%

Zawartość chlorków Cl-

0,03–0,07%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,9–1,2%

Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego

13–17%

Zawartość zmielonego żużla wielkopiecowego

13–17%

 

 

CEM II/B-V 42,5 N

Cement portlandzki popiołowy  z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V)

Właściwości fizyko-chemiczne - CEM II/B-V 42,5

Powierzchnia właściwa

4500-4900 cm2/g

Początek czasu wiązania

160–200 min

Koniec czasu wiązania

220–260 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

23–29 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

48–56 MPa

Gęstość właściwa

2,8–3,0 kg/dm3

Stopień jasności badany kolorymetrem

63–64 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)

Wodożądność

28–30%

Zawartość siarczanów SO3

2,3–3,1%

Zawartość chlorków Cl-

0,03–0,05%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,0–1,3%

Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego

25–30%

 

 

Właściwości:

Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamenty, posadzki czy prefabrykaty. Wysokie wytrzymałości wczesne pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotacje form i szalunków. Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej.

Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert® zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.