Home » Oferta » Produkty » Cementy » Popularny

Popularny- do powszechnego stosowania


CEM IV/ B (V) 32,5 R

Cement pucolanowy klasy 32,5 z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V).

 

Właściwości fizyko-chemiczne - CEM IV/B (V) 32,5 R

Powierzchnia właściwa

3600-4200 cm²/g

Początek czasu wiązania

240–320 min

Koniec czasu wiązania

330–420 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

12–18 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

34-42 MPa

Gęstość właściwa

2,8–3,0 kg/dm³

Wodożądność

30-33%

Zawartość siarczanów SO3

2,7–3,3%

Zawartość chlorków Cl-

0,035–0,055%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,2–1,4%

 

Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania posadzek i jastrychów, podbudowy pod kostkę brukową, wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.

 

Użycie cementu Popularny® ułatwia obróbkę powierzchni posadzek, poprawia szczelność betonu, podwyższa urabialność i pompowalność betonów, ułatwia rozprowadzanie mieszanki betonowej wewnątrz form i deskowań oraz zwiększa odporność na działanie środowisk agresywnych chemicznie.

 

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Popularny® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu.