Home » Oferta » Produkty » Cementy » Standard

Standard- cement uniwersalny


CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Cement portlandzki wieloskładnikowy  z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego

Właściwości fizyko-chemiczne - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Powierzchnia właściwa

3400-4000 cm²/g

Początek czasu wiązania

210–270 min

Koniec czasu wiązania

280–350 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

15–21 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

37-45 MPa

Gęstość właściwa

2,9–3,0 kg/dm³

Stopień jasności badany kolorymetrem

63–67 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)

Wodożądność

27-29%

Zawartość siarczanów SO3

2,7–3,2%

Zawartość chlorków Cl-

0,01–0,08%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,8–1,2%

Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego

18–22%

Zawartość kamienia wapiennego

10-15%

 

 

 

CEM II/B-V 32,5R

Ccement portlandzki popiołowy  z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego.

Właściwości fizyko-chemiczne - CEM II/B-V 32,5 R

Powierzchnia właściwa

3500-4200 cm²/g

Początek czasu wiązania

220–290 min

Koniec czasu wiązania

300–360 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

16–22 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

42-50 MPa

Gęstość właściwa

2,7–3,0 kg/dm³

Stopień jasności badany kolorymetrem

62–64 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)

Wodożądność

26-30%

Zawartość siarczanów SO3

2,1–2,6%

Zawartość chlorków Cl-

0,02–0,07%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,1–1,4%

Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego

28–30%

 

 

 

O produktach:

Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.


Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.

 

Producent:

Lafarge