Home » Oferta » Produkty » Dezynfekcja

Dezynfekcja


FAST PROTEKTOR

Płynny środek do konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno przed szkodliwym działaniem grzybów

Zawartość substancji czynnych  czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-(C12-16) alkilodimetylo, chlorki - (0,48g/100g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on-(0,049g/100g)
  Postać  płyn
 Temperatura podłoża i otoczenia  od +5°C  do +25°C
 Gęstość właściwa   ok. 1,00 kg/dm3

 

Zastosowanie:
 
FAST PROTEKTOR jest preparatem, służącym do usuwania grzybów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, kamieni, bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię(kategoria II, grupa 10). Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.
 
Właściwości:
 
FAST PROTEKTOR jest gotowym do użycia preparatem wodnym, działa wyniszczająco na grzyby a po zastosowaniu zapobiegawczym, dalszej ich migracji lub powstawaniu nowych kolonii. Trwałość zabezpieczenia uzalezniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane oczyszczaniu. FAST PROTEKTOR jest bezwonny i bezbarwny.