Home » Oferta » Produkty » Farby elewacyjne » Akrylowe

Akrylowe


FAST F-AZ

farba akrylowa -zewnętrzna

Baza                                                     dyspersja żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów
Gęstość około 1,5 kg/dm3
Opór dyfuzyjny względny sd maksymalnie 0,4m
Czas schnięcia minimum 2 godziny
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5°C do +25°C
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

 

Zastosowanie:
 
FAST F–AZ jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu. Przeznaczona do zastosowania na fasadach budynków, które będą wielokrotnie myte.
Jest również składnikiem systemu ociepleń ETICS FAST SM.
 
Właściwości:
 
FAST F–AZ jest ekologiczną farbą produkowaną na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe właściwości kryjące, matowa odporna na zmywanie. Jest paroprzepuszczalna i posiada dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Można ją barwić na żądany kolor wg FAST COLOR SYSTEM.
Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.