Home » Oferta » Produkty » Gipsy » Budowlane

Budowlane


Gipsy budowlane są to materiały mineralne, składające się z gipsu surowego lub z gipsu surowego z fabrycznie dołożonymi dodatkami.

Gipsy budowlane twardnieją po zarobieniu wodą, wyłącznie na powietrzu (spoiwa twardniejące na powietrzu).

 

Rodzaje i zastosowanie:


Gips sztukatorski jest używany do sztukaterii, wyrobów formowych i robót na siatce Rabitza, jak również do wykonywania tynków wewnętrznych (tynk gipsowy, tynk gipsowo-wapienny) oraz elementów gipsowych. Proces twardnienia zaczyna się po 8 do 25 minutach (wg normy) od zarobienia wodą. Po zakończeniu twardnienia (z reguły między 20. a 60. minutą – nie znormalizowano) układanie należy przerwać.

 

Gips tynkowy jest stosowany do wykonywania tynków wewnętrznych (tynk gipsowy, tynk gipsowo-piaskowy, tynk gipsowo-wapienny) i do robót na siatce Rabitza. Rozpoczęcie czasu twardnienia > 3 min, jednak można go układać dłużej od gipsu sztukatorskiego (przecieranie tynków).

 

Gips do tynków gotowych jest stosowany do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnętrznych grubości co najmniej 5 mm. Twardnieje powoli, czas układania i obróbki około 45 minut po zarobieniu wodą.

 

Gips do tynków przyczepnych służy do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnętrznych grubości minimum 5 mm (zwykle sufitowych), jak również na gładkich, mało ssących podłożach (powierzchnie betonowe). Twardnienie i czas układania w przybliżeniu jak dla gipsu do tynków gotowych.

 

Gips do tynkowania mechanicznego jest stosowany do wykonywania tynków wewnętrznych przy użyciu agregatów tynkarskich. Właściwości tych gipsów są podobne do właściwości gipsów do tynków gotowych. Dodatki regulujące umożliwiają ciągłe układanie maszynowe.

 

Gips plackowy służy do osadzania płyt gipsowo-kartonowych (tzw. suchych tynków). Powolne twardnienie; podwyższona zdolność do utrzymywania wody zapobiega szybkiemu odessaniu wody przez karton.

 

Gips spoinowy (fugowy) jest stosowany do łączenia zaprawą płyt gipsowych budowlanych. Właściwości podobne jak gipsu plackowego.

 

Gips marmurkowy (cement marmurkowy), gipsy modelarskie, izolacyjne, lekkie (komórkowe). Są to gipsy specjalnego przeznaczenia.

 
DOLINA NIDY Gips Budowlany

Do prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych do produkcji zapraw i prefabrykatów wewnątrz budynku.

 

DANE TECHNICZNEProporcje mieszanki:
ok. 0,60 l wody na 1 kg spoiwa
ok. 1,20 l wody na 2 kg spoiwa
ok. 9,00 l wody na 15 kg spoiwa
ok. 18,00 l wody na 30 kg spoiwa

Czas gotowości do pracy: ok. 10 minut

Początek wiązania: po ok. 3 minutach

Uziarnienie: pozostałość na sicie 1,0 mm nie więcej niż 0,5%
                    pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 15%

Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C

 

 

Zastosowanie:

Gips Budowlany przeznaczony jest do napraw powierzchni ścian i sufitów (np. wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp.) oraz wszelkiego rodzaju prac montażowych i instalacyjnych (osadzanie puszek, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.). Może być również wykorzystywany do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych.

 

Właściwości:

Gips Budowlany jest spoiwem mineralnym, uzyskiwanym w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego (dwuwodnego siarczanu wapnia) pochodzącego z odkrywkowej kopalni gipsu. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania. Jest produktem ekologicznym, szybkosprawnym i bardzo łatwym w użyciu.