Home » Oferta » Produkty » Hydroizolacja

Hydroizolacja


FAST AQUA

jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca

Baza                                                          dyspersja akrylowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów                             
Kolor błękitna ciecz
Gęstość około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godzin
Ilość warstw
min. 2 warstwy o łącznej grubości od 1,5 do 2,0mm
Możliwość układania płytek
po około 24 godzinach
Czas wiązania
pełna wytrzymałość mechaniczna - 3 dni,
obciążenie wodą - 7 dni
Przyczepność do podłoża betonowego
minimum 1,0 MPa
Przepuszczalność wody pod ciśnieniem
0,15MPa po 7 dniach
brak przecieków
Maksymalne naprężenie rozciągające
minimum 1,0 MPa
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu
minimum 20%
Temperatura podłoża i otoczenia
+50C do +250C

 

Zastosowanie:

FAST AQUA jest jednoskładnikową, płynną masą do wykonywania przeciwwilgociowych uszczelnień podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych wewnątrz budynku. Stosuje się ją głównie do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach z bezciśnieniowym oddziaływaniem wody, takich jak: łazienki, natryski, toalety, kuchnie, suszarnie itd., z wyjątkiem miejsc narażonych na stałe działanie wody (np. łaźnie). Masa ma szczególne zastosowanie w strefach mokrych tych pomieszczeń tj. wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, brodzików i zlewów.
FAST AQUA można stosować na odpowiednio przygotowanym i wysezonowanym podłożu mineralnym, takim jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe.

 

Właściwości:

FAST AQUA to dyspersyjna masa (tzw. folia w płynie) do wykonywania elastycznych powłok przeciwwilgociowych pod płytki ceramiczne wewnątrz budynków.
Produkt oparty jest na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Tworzy wodoodporne powłoki, nie zawiera rozpuszczalników (produkt ekologiczny). Masa Fast Aqua dzięki odpowiedniej lepkości jest łatwa w nanoszeniu na podłoża zarówno pionowe jak i poziome. Dzięki swojej elastyczności wyrównuje naprężenia podłoży powodowanych ich odkształcalnością oraz możne być stosowana jako folia kryjącą na powierzchnie narażone na powstawanie mikropęknięć poniżej 1mm. Uzyskana w ten sposób powłoka stanowi idealne podłoże które idealnie nadaje się pod klejenie glazury i terakoty.
Jest odporna na powszechnie stosowane środki czystości i detergenty.

 

 

FAST AQUADUO

elastyczna, dwuskładnikowa izolacja, wodoodporna, na bazie cementu i żywicy syntetycznej

Baza                            
FAST AQUADUO 1 mieszanka cementu z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
FAST AQUADUO 2 wodna dyspers
ja polimerowa
Kolor FAST AQUADUO 1 szary proszek
FAST AQUADUO 2 biała ciecz
Stosunek mieszania Fast Aquaduo 1 do Fast Aquaduo 2        2,5 do 1
Gęstość właściwa wymieszanych skład.
około 1,7 dm3
Czas zużycia  masy 60 minut
Czas schnięcia pojedynczej warstwy
około 3-4 godzin
Możliwość układania płytek
po około 72 godzinach
Czas wiązania
pełna wytrzymałość mechaniczna - 3 dni,
obciążenie wodą - 7 dni
Przyczepność do podłoża betonowego
minimum  1,0 MPa
Wodoszczelność powłoki naniesionej od strony działania wody
minimum  0,4 MPa
Maksymalne naprężenia rozciągające
minimum 0,8 MPa
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu
minimum 20 %
Temperatura podłoża i otoczenia
+5 0C do+25 0C     
Przepuszczalność pary wodnej, grubość warstwy powietrza której opór dyfuzyjny
jest równoważny średniemu oporowi
dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary
wodnej (Sd),m


SD<6,3

 

Zastosowanie:

FAST AQUADUO przeznaczona jest do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych lub wodochronnych na wszelkich niezasolonych podłożach mineralnych tj. betonowych, jastrychach i tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Może być stosowana wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych.
Dzięki swoim właściwościom nadaje się do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynku(ściany piwnic, fundamenty), basenów, tarasów, balkonów oraz wszelkich pomieszczeń mokrych, takich jak łazienki, pralnie, kabiny prysznicowe, kuchnie itp. Bezpośrednio na niej można wykonywać posadzki, tynki oraz okładziny ceramiczne mocowane przy pomocy zapraw klejowych FAST NORMAL +, FAST EXTRA lub FAST EXTRA +.
Brak rozpuszczalników umożliwia bezpośredni kontakt ze styropianem.

 

Właściwości:

FAST AQUADUO jest dwuskładnikową zaprawą hydroizolacyjną zawierającą cementy, wypełniacze mineralne, wysokiej jakości dodatki uszlachetniające oraz dyspersję polimerów syntetycznych. Po dokładnym wymieszaniu dwóch składników tworzy szczelną izolację przeciwwodną doskonale przylegającą do wszelkich podłoży mineralnych, charakteryzującą się wysoką elastycznością i zdolnością krycia rys i spękań o szerokości do 1,5mm.
Stanowi również doskonałą ochronę antykorozyjną betonu i żelbetu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.