Home » Oferta » Produkty » Kleje » Glazura i terakota

Glazura i terakota


FAST NORMAL

zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty (wewnętrzno-zewnętrzna) - typ C1

Baza                                   

sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi, modyfikowana syntetycznymi polimerami
Proporcje mieszanki
ok. 5,5 l wody na 25 kg suchej masy 
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą około 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy około 20 minut
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Min. i max. grubość warstwy od 2 do 10 mm
Przyczepność przy rozciąganiu:
- początkowa
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu w wodzie
- po cyklach zamarzania i  
  odmrażania

minimum 0,5 N/mm2
Przyczepność  po czasie otwartym nie krótszym niż 20 minut minimum 0,5 N/mm2
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) nie więcej niż 0,0002%

 

Zastosowanie:
 

FAST NORMAL służy do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty o wysokiej nasiąkli­wości na nieodkształcalne podłoża takie, jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny. Może być stosowany w budownictwie mieszkaniowym wewnątrz na powierzchniach poziomych i pionowych oraz na zewnątrz budynków na powierzchniach pionowych - w miejscach nienarażonych na zawilgocenia oraz wysokie odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. W przypadku podłoży odkształcalnych, większych obciążeń lub płytek o niższych nasiąkliwościach proponujemy stosować FAST NORMAL+, FAST EXTRA lub FAST EXTRA +.

 
Właściwości:
 

Zaprawa klejowa FAST NORMAL jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, o dużej przyczepności. Dzięki swoim właściwościom jest wydajna i łatwa w użyciu.

 

 

 

FAST NORMAL +

zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty wodo- i mrozoodporna typu C1 T

Baza                                          

sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi, modyfikowana syntetycznymi polimerami.

 

Proporcje mieszanki ok. 6 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy około 20 minut
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Min. i max. grubość warstwy od 2 do 10 mm
Przyczepność przy rozciąganiu:
- początkowa
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu w wodzie
- po cyklach zamarzania i
  odmrażania
minimum 0,5 N/mm2
Przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 20 minut minimum 0,5 N/mm2
Spływ nie więcej niż 0,5 mm
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Reakcja na ogień klasa A1/A1fl

Zawartość rozpuszczalnego chromu    (VI)

nie więcej niż 0.0002%

 

Zastosowanie:
 
FAST NORMAL + służy do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty na nieodkształcalne podłoża takie jak, beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy i cementowo-wapienny, tynki gipsowe oraz sztywno mocowane płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe. Może być stosowany w budownictwie wewnątrz oraz na zewnątrz na powierzchniach pionowych i poziomych, w miejscach nienarażonych na wysokie odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Istniej możliwość klejenia płytek od góry. Ze względu na jego podwyższone parametry nadaje się również do przyklejania płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń. W przypadku podłoży odkształcalnych lub większych obciążeń proponujemy stosować FAST EXTRA lub FAST EXTRA +.
 
Właściwości:
 
Mrozo - i wodoodporna zaprawa klejowa FAST NORMAL + jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, o dużej przyczepności. Dzięki swoim właściwościom jest ekonomiczna i łatwa w użyciu. Charakteryzuje się bardzo małym spływem, który umożliwia klejenie płytek od góry.
 

 

 

FAST NORMAL SPEED

Szybkowiążąca zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty wodo- i mrozoodporna typu C1 FT

    
Baza:                                          

 
sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi, modyfikowana syntetycznymi polimerami.
Proporcje mieszanki: ok. 6 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą: 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy: około 10 minut
Czas gotowości do pracy: około 30 minut
Fugowanie: po min. 6 godzinach
Ruch pieszy: po min. 4 godzinach
Min. i max. grubość warstwy: od 2 do 10 mm
Przyczepność wczesna po 6 godzinach: minimum 0,5 N/mm2

Przyczepność przy rozciąganiu:
-
początkowa
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu w wodzie
- po cyklach zamarzania i
  odmrażania

minimum 0,5 N/mm2
Przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 10 minut: minimum 0,5 N/mm2
Spływ: nie więcej niż 0,5 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Reakcja na ogień: klasa A1/A1fl

Zawartość rozpuszczalnego chromu    (VI):

nie więcej niż 0.0002%

 

Zastosowanie:
 
FAST NORMAL SPEED  służy do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty na nieodkształcalne podłoża takie jak, beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy i cementowo-wapienny, tynki gipsowe oraz sztywno mocowane płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe. Może być stosowany w budownictwie wewnątrz oraz na zewnątrz na powierzchniach pionowych i poziomych, w miejscach nienarażonych na wysokie odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Istniej możliwość klejenia płytek od góry. Ze względu na jego podwyższone parametry nadaje się również do przyklejania płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń. W przypadku podłoży odkształcalnych lub większych obciążeń proponujemy zastosować  FAST EXTRA SPEED .
 
Właściwości:
 
Mrozo - i wodoodporna zaprawa klejowa FAST NORMAL SPEED  jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, o dużej przyczepności. Dzięki swoim właściwościom jest ekonomiczna i łatwa w użyciu. Charakteryzuje się bardzo małym spływem, który umożliwia klejenie płytek od góry. Ze względu na szybkie wiązanie umożliwia spoinowanie płytek po 6 godzinach.  

 

 

FAST EXTRA

zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty o zwiększonej przyczepności i elastyczności - typ C2 T

Baza                                                  

sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi,modyfikowana syntetycznymi polimerami
Proporcje mieszanki ok. 6 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy powyżej 20 minut
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Min. i max grubość warstwy              
od 2 do 10 mm
Przyczepność przy rozciąganiu:
- początkowa
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu w wodzie
- po cyklach zamrażania i
  odmrażania
minimum 1,0 N/mm2
Przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 20 minut minimum 0,5 N/mm2
Spływ

nie więcej niż 0,5mm

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Reakcja na ogień klasa A1/A1fl
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) nie więcej niż 0,0002%

 

Zastosowanie:
 
FAST EXTRA  jest elastyczną zaprawą klejową przeznaczoną do mocowania płytek gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych o niskiej nasiąkliwości na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być: beton, pustaki, cegła, tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym oraz powierzchnie pokryte folią lub zaprawą hydroizolacyjną. Dzięki dużej elastyczności może być również stosowana do klejenia płytek na balkonach i tarasach o spadku > 2%.
 
Właściwości:
 
Zaprawa klejowa FAST EXTRA jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności i przyczepności nadającą się na podłoża odkształcalne.
 

 

 

FAST EXTRA +

elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty na podłoża odkształcalne oraz krytyczne - typ C2 TE S1


Baza                                                  

sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi, modyfikowana syntetycznymi polimerami.

 

Proporcje mieszanki około 6,5 l  wody na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą około 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy powyżej 30 minut
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Min. i max grubość warstwy od 2 do 10 mm
Przyczepność przy rozciąganiu:
- początkowa
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu wody
- po cyklach zamarzania i
  odmrażania      
minimum 1,0 N/mm2
Przyczepność po  czasie otwartym nie krótszym 30 minut minimum 0,5 N/mm2

Spływ

nie więcej niż 0,5mm

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Reakcja na ogień klasa A1/A1fl
Zawartość rozpuszczalnego chromu   (VI) nie więcej niż  0,0002%

 

Zastosowanie:
 
FAST EXTRA + jest wysoko elastyczną zaprawą klejową przeznaczoną do mocowania glazury i terakoty, płytek gresowych klinkierowych – także wielkoformatowych oraz kamiennych (z wyjątkiem marmuru) na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być: beton, pustaki, cegła, tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, powierzchnie pokryte folią lub zaprawą hydroizolacyjną, stara okładzina ceramiczna. Dzięki wysokiej elastyczności zalecana jest do przyklejania płytek w miejscach szczególnie narażonych na odkształcenia wykładziny na skutek znacznych zmian temperatur takich jak: schody, balkony i tarasy przy spadku > 2%.
 
Właściwości:
 
Zaprawa klejowa FAST EXTRA + jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o wysokiej elastyczności i przyczepności nadająca się na podłoża odkształcalne oraz krytyczne.
 

 

 

FAST EXTRA SPEED

Szybkowiążąca elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty na podłoża odkształcalne oraz krytyczne - typ C2 FT S1

Baza                                                  

sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi, modyfikowana syntetycznymi polimerami.

 

Proporcje mieszanki około 6,5 l  wody na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą około 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy około 10  minut
Czas gotowości do pracy około 30 minut
Fugowanie po minimum 6 godzinach
Ruch pieszy: po minimum 4 godzinach
Min. i max grubość warstwy od 2 do 10 mm
Przyczepność wczesna po 6 godzinach: minimum 0,5 N/mm2
Przyczepność przy rozciąganiu:
- początkowa
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu wody
- po cyklach zamarzania i
  odmrażania      
minimum 1,0 N/mm2
Przyczepność po  czasie otwartym nie krótszym 10 minut minimum 0,5 N/mm2

Spływ

nie więcej niż 0,5mm

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Reakcja na ogień klasa A1/A1fl
Zawartość rozpuszczalnego chromu   (VI) nie więcej niż  0,0002%

 

Zastosowanie:
 
FAST EXTRA SPEED jest szybkowiążącą, wysoko elastyczną zaprawą klejową przeznaczoną do mocowania glazury i terakoty, płytek gresowych klinkierowych – także wielkoformatowych oraz kamiennych (z wyjątkiem marmuru) na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być: beton, pustaki, cegła, tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, powierzchnie pokryte folią lub zaprawą hydroizolacyjną, stara okładzina ceramiczna. Dzięki wysokiej elastyczności zalecana jest do przyklejania płytek w miejscach szczególnie narażonych na odkształcenia wykładziny na skutek znacznych zmian temperatur takich jak: schody, balkony i tarasy przy spadku > 2%. 
 
Właściwości:
 
Zaprawa klejowa FAST EXTRA SPEED jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o wysokiej elastyczności i przyczepności nadająca się na podłoża odkształcalne oraz krytyczne.  Ze względu na szybkie wiązanie umożliwia spoinowanie płytek po 6 godzinach.