Home » Oferta » Produkty » Systemy podłogowe » Podkłady

Podkłady


FAST ZP

Podkładowa posadzka cementowa od 25-60 mm klasy CT-C20-F4

Baza:                                                             
sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami i środkami modyfikującymi
 Proporcje mieszania:  około 3,0 do 3,5 litra wody na 25 kg suchej masy
 Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą:  około 1,9 kg/dm3
 Czas zużycia:  około  60 min.
 Czas otwarty:  około  30 min.
 Ruch pieszy:  po około 48 godzinach
 Min. i max. grubość warstwy:  od 25 do 60 mm
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:  ≥ 20,0 MPa
 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:  ≥ 4,0 MPa
 Temperatura  podłoża i otoczenia  +5°C do +25°C
 Reakcja na ogień  klasa:A1fl
 Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  nie więcej niż 0,0002%

 

Zastosowanie:
 

FAST ZP  przeznaczona jest do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych zespolonych z podłożem o minimalnej grubości 25mm lub na warstwie oddzielającej przy zachowaniu minimum 35mm grubości. Może być stosowana na  każdym podłożu wykonanym na spoiwie hydraulicznym oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
Posadzka FAST ZP znajduje zastosowanie  przy wykonywaniu elementów wylewanych bezpośrednio na budowie podczas remontów lub realizacji nowych obiektów.
Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

 

Właściwości:

 

FAST ZP jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania, charakteryzującą się wysoką przyczepnością  i wytrzymałością. Jest przyjazna i ekonomiczna w użyciu. Po całkowitym związaniu mrozo- i wodoodporna.