Home » Oferta » Produkty » Tynki cementowo wapienne » Maszynowe

Maszynowe


ALPOL  AT 301

tynk maszynowy cementowo-wapienny szary; typ GP, W0, kat. CS I


Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm³
Właściwa ilość wody* ok. 6 dm³/30 kg
ok. 0,2 dm³/kg
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min.
Przyczepność ≥ 0,25 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 1,6 mm
Wydajność ok. 22 dm³ z 30 kg
ok. 0,75 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1,3 kg/m²/mm

 

Zastosowanie:
 

Do maszynowego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I, na ścianach i sufitach niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Szczególnie polecany do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 15 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,6 mm.

 
 

 

 

 

ALPOL AT 303

tynk maszynowy podkładowy szary; typ GP, W2, kat. CS IV


Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm³
Właściwa ilość wody* ok. 6 dm³/30 kg
ok. 0,2 dm³/kg
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min.
Absorpcja wody ≤ 0,2 kg/(m2×min0,5)
Przyczepność ≥ 0,25 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 1,6 mm
Wydajność ok. 22 dm³ z 30 kg
ok. 0,73 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1,4 kg/m²/mm
Trwałość mrozoodporny

 

Zastosowanie:
 

Do maszynowego wykonywania obrzutki wstępnej (szprycu) lub podkładu o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV pod cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wyprawy tynkarskie, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany jako podkład pod tynki ALPOL AT 300, ALPOL AT 301, ALPOL AT 302, ALPOL AT 310 lub ALPOL AT 311. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,6 mm.

 

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 30 kg

 

 

 

ALPOL AT 305

tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, biały;


Skład: mieszanina białego cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm³
Właściwa ilość wody* ok. 6,5 dm³/30 kg
ok. 0,22 dm³/kg
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min.
Przyczepność ≥ 0,25 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 1,0 mm
Wydajność ok. 30 dm³ z 30 kg
ok. 1 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1 kg/m²/mm

 

 ALPOL AT 305 Do maszynowego wykonywania białych, wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I, na ścianach i sufitach niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Szczególnie zalecany na ściany z nasiąkliwych elementów silikatowych i z betonu komórkowego, bez potrzeby ich gruntowania lub stosowania obrzutki wstępnej. Zatarty przy pomocy pacy styropianowej lub gąbki stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Szczególnie polecany do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 15 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

 

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 30 kg

 

 

 

ALPOL AT 306

Tynk maszynowy wapienno-cementowy lekki szary; typ LW, W0, kat. CS II


Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,2 kg/dm³
Właściwa ilość wody* ok. 7 dm³/30 kg
ok. 0,23 dm³/kg
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min.
Przyczepność ≥ 0,25 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 1,0 mm
Wydajność ok. 30 dm³ z 30 kg
ok. 1 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1 kg/m²/mm

 

Zastosowanie:
 
 

Do maszynowego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Szczególnie zalecany na ściany z nasiąkliwych elementów silikatowych i z betonu komórkowego, bez potrzeby ich gruntowania lub stosowania obrzutki wstępnej. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Szczególnie polecany do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 15 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

 

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 30 kg

 

 

 

ALPOL AT 307

Gładź wapienna; typ GP, W0, kat. CS I


Skład: mieszanina białego wapna hydratyzowanego, białego cementu, wyselekcjonowanej mączki wapiennej oraz dodatków i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 0,75 kg/dm³
Właściwa ilość wody ok. 8 dm³/20 kg
ok. 0,4 dm³/kg
Przyczepność ≥ 0,3 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 0,25 mm
Wydajność ok. 18 dm³ z 20 kg
ok. 0,9 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1,1 kg/m²/mm

 

Zastosowanie:
 
 Do wykonywania gładzi w warstwie od 1 do 3 mm na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych oraz na powierzch-niach betonowych. Zalecana zarówno do pomieszczeń suchych jak i wilgotnych. Doskonale nadaje się do renowacji starych, stabilnych tynków. Nie wymaga wstępnego gruntowania podłoża. Do ręcznego wygładzania na mokro, bez potrzeby szlifowania. Stanowi doskonały podkład pod malowanie lub tapetowanie. Szczególnie polecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Do nakładania ręcznego i maszynowego. Do stosowania wewnątrz budynków. Uziarnienie do 0,25 mm.

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 20 kg
 
 

 

 

ALPOL AT 317

Gładź cementowa szara; typ GP, W2, kat. CS IV


Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,0 kg/dm³
Właściwa ilość wody od 6,5 do 7 dm³/25 kg
ok. 0,27 dm³/kg
Czas zużycia ok. 3 godz.
Absorpcja wody ≤ 0,2 kg/(m2×min0,5)
Przyczepność ≥ 0,7 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ* 5/20
Uziarnienie < 0,3 mm
Wydajność ok. 20 dm³ z 25 kg
ok. 0,8 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1,3 kg/m²/mm
Trwałość mrozoodporny

 

Zastosowanie:
 

Do wykonywania gładzi na dużych powierzchniach betonowych i żelbetowych w warstwie od 1 do 5 mm. Również do wypełniania szczelin porów, niewielkich rys i uszkodzeń na powierzchniach betonowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz do szpachlowania glifów. Zalecana zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych. Do nakładania ręcznego i maszynowego.  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 25 kg