Home » Oferta » Produkty » Tynki zewnętrzne » Siloksanowe

Siloksanowe


FAST BARANEK SI

cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska o strukturze baranka

Baza                                                      wodna dyspersja styrenowo-akrylowa z dodatkiem emulsji siloksanowej, wypełniaczy mineralnych i pigmentów
Gęstość około 1,9 kg/dm3
Czas otwarty około 20 minut
Czas schnięcia od 12 do 48 godzin
Opór dyfuzyjny względny sd
maksymalnie 0,3 m
Temperatura podłoża i otoczenia od +50C do +250C
 Nasiąkliwość w24
 ≥ 0,5 kg/m2 
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

 

Zastosowanie:
 

FAST BARANEK SI jest wysokiej jakości wodnym ozdobnym tynkiem siloksanowym, przeznaczonym do wykonywania pacą trwałych aplikacji  o fakturze baranka wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. FAST BARANEK SI jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy, wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi.

 
Właściwości:
 

FAST BARANEK SI oparty jest na wodnej  dyspersji akrylowo-styrenowej z dodatkiem emulsji siloksanowej  - tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Jest paroprzepuszczalny i silnie zahydrofobizowany powierzchniowo. Dzięki temu wykonana powierzchnia odznacza się efektem antyroszeniowym. Powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.

Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM i CPS.

Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.

 

 

FAST KORNIK SI

cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska o strukturze "kornika"

 Baza                                                                        
wodna dyspersja styrenowo-akrylowa z dodatkiem emulsji siloksanowej, wypełniaczy mineralnych i pigmentów
 Gęstość  około 1,8 kg/dm3
 Czas otwarty  około 20 minut
 Czas schnięcia  od 12  do 48 godzin
 Opór dyfuzyjny względny sd
 maksymalnie 0,3m
 Temperatura podłoża i otocznia  od +50C do +250C
 Nasiąkliwość w24
 ≥ 0,5 kg/m2
 Zawartość LZO
 poniżej 30 g/l

 

Zastosowanie:
 
FAST KORNIK SI jest wysokiej jakości wodnym ozdobnym tynkiem siloksanowym, przeznaczonym do wykonywania pacą z PCV trwałych  o fakturze kornika o grubości 2 i 3 mm wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. FAST KORNIK SI jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi. Jest składnikiem systemu FAST SA.
 
Właściwości:
 

FAST KORNIK SI oparty jest na wodnej emulsji siloksanowej oraz dyspersji akrylowo-styrenowej - tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Jest paroprzepuszczalny i zahydrofobizowany powierzchniowo. Dzięki temu wykonana powierzchnia odznacza się efektem antyroszeniowym. Powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.
Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM i CPS.

Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.