Home » Oferta » Produkty » Farby elewacyjne » Siloksanowe

Siloksanowe


FAST SI-SI

farba siloksanowa elewacyjna o wysokiej odporności na zabrudzenia

Baza                                                             
wodna dyspersja akrylowa-styrenowa oraz emulsja siloksanowa z wypełniaczami i pigmentami
Gęstość     
około 1,5 kg/dm3
Opór dyfuzyjny  względny sd maksymalnie 0,45m
Czas schnięcia minimum 2 godziny, kolejna warstwa po około 4 godzinach
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża i otoczenia od +50C do +250C
Zawartość LZO produkt posiada poniżej 30 g/l

 

Zastosowanie:
 
FAST SI-SI jest wysokiej jakości wodną matową farbą siloksanową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań  na wszelkich podłożach, szczególnie na stary akrylowy tynk ozdobny oraz tynk cementowo wapienny i cementowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp. Nadaje się wyłącznie na zewnątrz budynków.
 
 
Właściwości:
 
FAST SI-SI oparty jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej, tworząc powłokę mocno związaną z podłożem. FAST SI-SI zawiera wodną emulsję siloksanową, co sprawia że powłoka posiada efekt antyroszeniowy, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, obniżając znacznie jej zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Hamuje penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz hamuje rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. Można ją barwić na żądany kolor wg  FAST COLOR SYSTEM.

Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą