Home » Oferta » Produkty » Farby wewnętrzne » Akrylowe

Akrylowe


FAST F-AW

farba akrylowa – wewnętrzna

Baza                                                      wodna dyspersja żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów
Gęstość około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia minimum 2 godziny
Użytkowanie powierzchni                  
po 24 godzinach
Odporność na szorowanie na mokro
Rodzaj I wg PN-C-81914:2002
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5°C do +25°C
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

 

Zastosowanie:
 
FAST F–AW jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Przeznaczona do zastosowania wewnętrznego.
 
Właściwości:
 
FAST F–AW jest ekologiczną farbą produkowaną na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe właściwości kryjące, matowa odporna na zmywanie. Powłoka wykonana przy pomocy farby FAST F-AW jest paroprzepuszczalna i posiada słaby zapach. Dzięki swoim właściwościom zapewnia pomieszczeniom przyjemny mikroklimat. Można ją barwić na żądany kolor wg FAST COLOR SYSTEM i CPS. Dostępna również jako FAST F-AW extra biała charakteryzująca się śnieżną bielą do malowania sufitów i ścian (nie przeznaczona do systemu kolorowania).

 

 

FAST F-AW Extra Biała

Farba akrylowa wewnętrzna

Baza                                                      wodna dyspersja żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów
Gęstość około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia minimum 2 godziny
Użytkowanie powierzchni                  
po 24 godzinach
Odporność na szorowanie na mokro
Rodzaj I wg PN-C-81914:2002
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5°C do +25°C
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

 

Zastosowanie:
 
FAST F–AW EXTRA BIAŁA jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Przeznaczona do zastosowania wewnętrznego.
 
Właściwości:
 
FAST F–AW EXTRA BIAŁA jest ekologiczną farbą produkowaną na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe właściwości kryjące, matowa odporna na zmywanie. Powłoka wykonana przy pomocy farby FAST F-AW EXTRA BIAŁA jest paroprzepuszczalna i posiada słaby zapach. Dzięki swoim właściwościom zapewnia pomieszczeniom przyjemny mikroklimat. FAST F-AW EXTRA BIAŁA charakteryzuje się śnieżną bielą i nadaje się doskonale do malowania sufitów i ścian. Nie przeznaczona do systemu kolorowania).