Home » Oferta » Produkty » Gipsy » Szpachlowe

Szpachlowe


Gipsy szpachlowe (zwane też masami szpachlowymi lub szpachlówkami) służą głównie do wyrównywania i szpachlowania całych powierzchni. Można nimi uzupełniać ubytki w podłożu lub dokonywać przeszpachlowania, nakładając na nierówne podłoża warstwę wyrównawczą grubości do 5 mm, a nawet – w pewnym zakresie – wykonywać gładzie na podłożach mineralnych, używając długich (60-80 cm) pac z nierdzewnej stali.

 

Gipsy szpachlowe są twardsze od gładzi gipsowych, mniej od nich elastyczne, za to mocno trzymają się podłoża. Dlatego szeroko stosuje się je jako spoiwa do prac wykończeniowych, renowacyjnych, a także do montażu prefabrykatów gipsowych.

 


DOLINA NIDY Gips Szpachlowy

Do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynku.

 

DANE TECHNICZNE


Proporcje mieszanki:
ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 1,40 l wody na 2 kg suchej mieszanki
ok. 10,50 l wody na 15 kg suchej mieszanki
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut
Początek czasu wiązania: minimum 20 minut
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia: od +50C do +250C wilgotność w pomieszczeniu: do 70%

Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm

 

Zastosowanie:

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

 

Właściwości:

Gips Szpachlowy jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie Gipsu Szpachlowego pozwala uzyskać mocne powierzchnie o wysokim stopniu gładkości, stanowiące doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Gips Szpachlowy jest materiałem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska, zapewniającym w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.

 

 

 

 

DOLINA NIDY Gips Szpachlowy -Uplastyczniona Formuła

Do wykonywania gładzi gipsowychi napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynku

 

DANE TECHNICZNE


Proporcje mieszanki:
ok. 0,65 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 16,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas gotowości do pracy: ok. 90 minut
Początek czasu wiązania: minimum 20 minut
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia: od +5 0C do +25 0C, wilgotność w pomieszczeniu: do 70%

Maksymalna grubość jednej warstwy: 6 mm

 

 

Zastosowanie:

Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła jest nowoczesnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi gipsowych oraz napraw powierzchni ścian i sufitów, polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

 

Właściwości:

Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Otrzymane powierzchnie są łatwiejsze w szlifowaniu, niż w przypadku Gipsu Szpachlowego, a wydłużony czas obróbki usprawnia prowadzenie prac.

 

 

 

 

DOLINA NIDY Gips Szpachlowy F

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm oraz napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynku.

 

DANE TECHNICZNE


Proporcje mieszanki:
ok. 0,80 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 4,00 l wody na 5 kg suchej mieszanki
ok. 12,00 l wody na 15 kg suchej mieszanki


Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut
Początek czasu wiązania: 60-180 minut
Uziarnienie: pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 % pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 50 N
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia: od +5 0C do +25 0C wilgotność w pomieszczeniu: do 70%


Maksymalna grubość jednej warstwy: 10 mm

ZUŻYCIE: Śr. ok. 0,4-0,5 kg na 1 mb spoiny. Zależy od grubości i rodzaju krawędzi płyt oraz szerokości szczeliny.

 

 

Zastosowanie:

Gips szpachlowy F jest przeznaczony do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

 

Właściwości:

Gips szpachlowy F jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Modyfikacja mieszanki za pomocą specjalnych, celulozowych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę materiału, zwiększając jego odporność na spękania i wytrzymałość mechaniczną, a zawartość uelastycznionych polimerów poprawia jej elastyczność i przyczepność do podłoża.