Home » Oferta » Produkty » Tynki zewnętrzne » Mineralne

Mineralne


FAST BARANEK

szlachetny tynk polimerowo-mineralny o strukturze baranka

Baza                                                                                                             sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów
Kolor biały lub  do malowania
Proporcje mieszanki 5,0 do 5,5 l na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
1,8 kg/dm3
Czas gotowości do pracy  około 1 godziny
Czas otwarty pracy  około 20 minut
Przyczepność do betonu
minimum 0,3 FP:B
Wytrzymałość na ściskanie
Kategoria CS II (1,5-5,0 N/mm2)
Temperatura podłoża i otoczenia  od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury  od –20°C do +60°C
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 15/35 (wartość tabelaryczna)
Absorpcja  wody Kategoria W2
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,67 [W/mK] (wartość tabelaryczna)
Klasa reakcji na ogień klasa A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI nie więcej niż 0,0002%

 

Zastosowanie:
 

FAST BARANEK służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS FAST SM i FAST W).


 
Właściwości:
 

FAST BARANEK jest suchą mieszanką mineralną z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów ułatwiających nakładanie i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wysoką odpornością na działanie wody po całkowitym związaniu.

Nie zawiera wolnego wapna, dzięki czemu ogranicza niebezpieczeństwo powstawania wykwitów.

 

 

FAST KORNIK

szlachetny tynk polimerowo-mineralny o strukturze kornika

Baza                                                                                                     
sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów   
Kolor biały lub do malowania
Proporcje mieszanki 5,0 do 5,5 l na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
1,80 kg/dm3
Czas gotowości do pracy około 1 godziny
Czas otwarty pracy około 20 minut
Przyczepność minimum 0,3 MPa
Wytrzymałość na ściskanie Kategoria CS II(1,5-5,0 N/m2)
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od –20°C do +60°C
Współczynnik  przepuszczalności pary wodnej  µ 15/35(wartość tabelaryczna)
Absorpcja wody
Kategoria W2
Klasa reakcji na ogień klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła/gęstość/
0,67 [W/mK] (wartość tabelaryczna)
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI nie więcej niż 0,0002%

 

Zastosowanie:
 

FAST KORNIK służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS FAST SM i FAST W ).

 
Właściwości:
 

FAST KORNIK jest suchą mieszanką mineralną z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów ułatwiających nakładanie i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wysoką odpornością na działanie wody po całkowitym związaniu.

Nie zawiera wolnego wapna, dzięki czemu ogranicza niebezpieczeństwo powstawania wykwitów.